Samarbeid med mediebyråer

Et mediebyrå opererer som et kontaktledd mellom en annonsør og de ulike mediene. De er ansvarlige for utforming av mediestrategier og anbefalinger innen kommunikasjon og media som helhet. Videre har de ansvar for forhandlinger med mediene, budsjettallokeringer, mediemålgrupper, konkurrentanalyser og følger kontinuerlig med annonsørenes medieinvesteringer.

Opplysningen 1881® har valgt å inngå samarbeid med noen utvalgte mediebyråer. Bakgrunnen for at disse byråene er valgt er deres kompetanse om mediemarkedet samt deres evne til å veilede sine kunder med gode råd. Disse byråene har god kjennskap og kompetanse innen katalogmarkedet, og har et godt rykte ute i bransjen. Digitale Medier 1881 AS vil kvalitetssikre at byråene er oppdatert og innehar riktig kompetanse om de varer og tjenester som vi tilbyr. Disse byråene anser vi som gode og viktige samarbeidspartnere for riktige beslutninger og rett utvikling for oss og for sluttkundene.