Priser og budsjettering for søkemotormarkedsføring 

Hva koster det? 

Vi deler inn oppsett, budsjett og teknologikost. 

Oppsett: 4990,-. Denne summen faktureres ved oppstart. 

Budsjett: Variabel. Denne summen settes sammen med din rådgiver og er avhengig av flere ulike faktorer (se forklaring under). Budsjettet faktureres minimum en gang i måneden. 

Teknologikost: 30% av budsjett. Denne summen trekkes av budsjett. 

Budsjettering 

Budsjett regnes per dag og settes med tanke på hvor stor konkurranse og etterspørsel det er for dine varer og tjenester. Opererer du i en bransje med sterk konkurranse og stor etterspørsel bør budsjettet ditt være høyere enn i en bransje med begrenset konkurranse og lav etterspørsel. 

Du betaler kun per klikk og klikkprisen er avhengig av følgende faktorer: 

 • Enheten det søkes fra (mobil/desktop) 
 • Geografisk område 
 • Bruker 
 • Tid på døgnet 
 • Kvalitet på landingssiden 
 • Kvalitet på annonsen 
 • Annonsens relevans 
 • Volum på søk 
 • Historikk 
 • Konkurransesituasjon

…samt mye mer 

Hva vises når? 

Hvilke annonser som vises når i søkemotorene er avhengig av en rekke ulike faktorer Google selv illustrerer dette godt med eksempelet under: 

 1. Jan søker etter «pizzalevering»
 2. Relevante annonser plukkes ut

  I Google Ads identifiseres alle annonser med søkeord som samsvarer godt nok med uttrykket «pizzalevering». Annonsene som samsvarer med søkeordet, men ikke er kvalifisert (f.eks. annonser som er målrettet mot et annet land eller ikke er godkjent), blir ignorert. 
 3. Annonser fjernes

  Deretter identifiseres annonsene som har tilstrekkelig høy annonserangering til å kunne vises (noe som blant annet avhenger av om den forventede klikkfrekvensen er høy nok, og at brukeropplevelsen i annonsene og på landingssidene er god). På dette trinnet fjernes også annonsene som ikke oppfyller minstekravene til kvalitet som kreves for å kunne vises. 
 4. Annonsene ordnes i rekkefølge

  Annonsene som er igjen, ordnes i riktig rekkefølge på siden. Rekkefølgen er basert på annonserangering - en kombinasjon av budbeløpet, kvaliteten på annonsene og landingssiden, grenseverdiene for annonserangering, konteksten for søket og den forventede effekten av utvidelser og andre annonseformater. 

Kilde: google.com